Grand Ballroom

Grand Ballroom Mania

ห้อง Grand Ballroom ของเรา อาคารจัดเลี้ยง /สัมนา/ประชุม รองรับได้มากกว่า 1000 ท่าน แห่งใหญ่ที่สุดในชุมพร มีห้องรองรับมากถึง 1-5 ห้อง สามารถแบ่งตามสัดส่วนที่ท่านลูกค้าต้องการได้ตามความเหมาะสมของงาน มีที่จอดรถพร้อมบริการสำหรับทุกท่านมากกว่า 5 ไร่