Facility

Fitness Mania

Fitness Mania ของ Loft mania Boutique Hotel เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 21.30 น. ด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ทันสมัย เหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย

Swimming Pool

สระว่ายน้ำ โรงแรม Loft mania Boutique Hotel พร้อมให้บริการ สระว่ายน้ำ โดยสามารถใช้บริการได้ทั้ง สระเด็ก และผู้ใหญ่ เปิดให้บริการทุกวัน

Car Rental

โรงแรม Loft mania Boutique Hotel ยังพร้อมให้บริการ รถเช่า ซึ่งมีขนาดรถยนต์หลากหลายประเภท ให้ทุกท่านได้เลือกใช้งาน สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และจองรถ ติดต่อได้ที่ 077-501789 087-1586789