Travel

จังหวัด ชุมพร

จังหวัดชุมพร มีชื่อปรากฏตั้งแต่ปีพุทธศักราช 1098 ในตำนานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชฉบับของหอสมุดแห่งชาติ โดยมีความว่า เมืองชุมพรนั้นมีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง เป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือเพราะอยู่ทางตอนบนของภาคใต้ การเดินทางโดยทางบกจำเป็นต้องผ่านเมืองชุมพร ในปีพุทธศักราช 1997 แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถปรากฏในกฎหมายตราสามดวงว่า เมืองชุมพรเป็นเมืองตรีอาณาจักรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยาจนถึงพุทธศักราช 2459 จึงมีฐานะเป็นจังหวัดในมณฑลสุราษฏร์ธานี

คำว่า “ชุมพร” ตามอักษรแยกได้เป็น 2 คำ คือ คำว่า “ชุม” ซึ่งมีความหมายว่า รวม,ชุก,มาก,รวมกันอยู่ และคำว่า “พร” ซึ่งมีความหมายว่า ของดี,ของที่เลือกเอา,ของประเสริฐ ดังนั้นคำว่าชุมพร ถ้าแปลตามตัวอักษร ก็จะได้ความหมายว่า เป็นที่รวบรวมของประเสริฐ แต่ชื่อเมืองชุมพรนั้นไม่ได้มีความหมายตามตัวอักษร

ภูมิประเทศ จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพรนับเป็นประตูสู่ภาคใต้ (เมื่อลงจากภาคกลาง) มีพื้นที่ทางเหนือติดต่อกับอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางตะวันออกติดชายฝั่งอ่าวไทย ด้านใต้ติดกับอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางตะวันตกติดต่อกับอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และส่วนหนึ่งติดกับประเทศพม่า

สภาพพื้นที่ทั่วไปไม่มีภูเขาสูง เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสำคัญหลายสาย เช่น แม่น้ำท่าตะเภา ในอำเภอเมืองชุมพร มีความยาว 33 กิโลเมตร แม่น้ำสวี ในอำเภอสวี มีความยาว 50 กิโลเมตร และ แม่น้ำหลังสวน ในอำเภอหลังสวน มีความยาว 100 กิโลเมตร แม่น้ำทุกสายไหลลงสู่อ่าวไทย ในทะเลนอกฝั่งของจังหวัดชุมพร มีเกาะน้อยใหญ่เกือบ 50 เกาะ

ภูมิอากาศ จังหวัดชุมพร

สภาพภูมิอากาศของจังหวัดชุมพรคล้ายกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ กล่าวคือ มีฤดูฝนมากกว่าฤดูอื่น นั่นคือ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนมกราคม ส่วนฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมมรสุมพัดผ่าน

เขตการปกครอง จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร ประกอบด้วย 8 อำเภอ 70 ตำบล 674 หมู่บ้าน

 • อำเภอเมืองชุมพร
 • อำเภอท่าแซะ
 • อำเภอปะทิว
 • อำเภอหลังสวน
 • อำเภอละแม
 • อำเภอพะโต๊ะ
 • อำเภอสวี
 • อำเภอทุ่งตะโก

ทั้งนี้ โรงแรม ลอฟท์ มาเนีย บูติค โฮเทล ตั้งอยู่เลขที่ 89/9 ถนน พิศิษฐพยาบาล ตำบล ท่าตะเภา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร 86000

สถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร

 • หาดทรายรี
 • เขามัทรี
 • ศาลหลักเมืองชุมพร
 • หาดทุ่งวัวแล่น
 • เขาดินสอ
 • แหลมแท่น
 • อ่าวทุ่งซาง
 • วัดพระธาตุถ้ำขวัญเมือง
 • เขาเจ้าเมือง
 • ถ้ำเขาเกรียบ
 • อ่าวทุ่งไข่เน่า
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
 • น้ำตกเหลวโหลม
 • วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ
 • ศาลเจ้าพระยาชุมพร (พวย) หรือ ศาลเจ้าพ่อพวยดำ เชิงเขาถ้ำขุนกระทิง ค่ายขุนกระทิง
 • วัดสุบรรณนิมิตรและ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตรสร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2335
 • วัดประเดิม

Travel Agency Service

โรงแรม Loft mania Boutique Hotel มีบริการจัด โปรแกรมท่องเที่ยว ให้กับผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรม ลอฟท์ มาเนีย บูทีค โฮเทล เปิดให้บริการทุกวัน